Garantie

Garantietermijn en garantievoorwaarden

Op iedere nieuw geleverde Habru onderzoeksbank geven wij 5 jaar fabrieksgarantie. Dit betekent dat u binnen deze periode volledige fabrieksgarantie geniet, inclusief de voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen.  Op schade of klachten door externe factoren zit geen garantie.

  • Habru staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Indien het afgeleverde product niet aan de eisen voldoet, dient de klant uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, Habru daarvan in kennis te stellen. 
  • Indien Habru de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. 
  • In het 6e jaar na factuurdatum komen: kosten van reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten geheel voor rekening van de klant. De klant betaalt in dit jaar voorrijkosten bij bezoek van een monteur. 
  • De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 
  • Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de distributeur, geldt deze garantie ook voor de klant. 
  • Garantiebepalingen zijn slechts van kracht als de onderzoeksbank gebruikt wordt volgens de omschrijving in de gebruikershandleiding.
  • De klant is verplicht zich als een goede afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de onderzoeksbank goed wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
  • De garantie vervalt ten alle tijden wanneer ondeskundigen herstelwerkzaamheden aan de bank hebben verricht.
  • Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Service

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en klanttevredenheid. Heeft u een probleem met uw onderzoeksbank? Wij bieden iedere werkdag telefonische assistentie voor het oplossen van issues met het product. Of het nu gaat om de werkwijze van de bank, een probleem met bijvoorbeeld de gasveer of onderhoud. Wij helpen u graag verder.

Komen we er telefonisch niet uit? Dan kunnen we tussen de 3 en 5 werkdagen de bank ophalen en een leenbank plaatsen*.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0172-491616 en per mail via info@habru.com

Ma-do: 8.30uur tot 17.00uur Vrij: 8.30uur tot 13.00uur.

*Afhankelijk van de issue en de garantie op het product kan het zijn dat wij (voorrij)kosten in rekening brengen.

Reparaties

Sommige reparaties van de banken kunnen wij op locatie doen. Is dit niet mogelijk dan kunnen wij tussen de 3 en 5 werkdagen de bank ophalen en een leenbank plaatsen.

Neem in geval van storingen, beschadigingen en/of gebreken aan de onderzoekbank altijd contact op met de distributeur of leverancier.